Het weer

Weerspreuken

 zon  weerspreuk  blitz  donderwolk

Eerst waarnemen dan pas voorspellen.

Om ons met enige kans op succes aan het weervoorspellen te wagen,
moeten er eerst wat waarnemingen worden gedaan.
De weerkunde heeft daartoe zeer gecompliceerde instrumenten ontwikkeld daarover
praten we verder niet meer en ook een paar eenvoudige.

Barometer 1Het belangrijkste en haast onmisbare waarnemingsinstrument is de
BAROMETER of in de ouderwetse taal: het'weer/storm'glas.
Hiermee wordt in millimeters de luchtdruk gemeten.
De naald op de afbeelding geeft een kwikdruk aan van bijna 745mm.
Internationaal wordt de barometerstand opgeven in millibaren,
waarbij 1.000mbar overeenkomt met een druk van 750mm kwik.

 

Thermometer 1

 

En dan natuurlijk de THERMOMETER, om de temperatuur-maar vooral ook
de temperatuurwisselingen-te meten.
Wij kennen het systeem van Celsius,waarbij water 0 Graden bevriest
(het vriespunt) en bij 100 Graden kookt (kookpunt).
Dit is niet overal hetzelfde;in de angelsaksische landen bv.
Wordthet systeem van Fahrenheit gebruikt,waarbij het vriespunt
+32 Graden F heet en het kookpunt 212 graden F is.

 

 

 

Hygrometer 1Ook de HYGROMETER, waarmee de R(elatieve) V(ochtigheid) van de ons
omringende lucht wordt gemeten,is van belang.
Deze R.V geeft in 'n percentage de verhouding aan tussen de
hoeveelheid waterdamp die werkelijk in de lucht is opgenomen
en de hoeveelheid die er maximaal in zou kunnen bij dezelfde tempratuur.

 

 

Windmeter 1Tenslotte de WINDMETER om de windkracht en windrichting
vast te stellen.
De windrichting wordt niet alleen aangeduid als
Noord, Noordwest, West enz., maar ook in graden,
waarbij Noord zowel 0 Graden als 360 Graden is.
De schaal draait met de klok mee, waarbij Oost op
90 Graden komt en Zuid op 180 Graden.
De windkracht wordt op gegeven in kilometers/uur (km/u),
meters per seconde, knopen per uur of in getallen van
1-12 volgens de schaal van Beaufort.

 

 stormglas  weerstation

 

Diverse weer linken

Weerspecialist

Weerhuisje

Blitzortung

Vereniging voor weerkunde en klimatologie